Frågor & svar
Avpublicerat

ESS i Lund förstör prima åkermark

Människan behöver mat, vars råvaror odlas på åkermark. Fossila bränslen och kärnkraft skall fasas ut och ersättas av bland annat bioenergi. Kom ihåg att åkermark är en ändlig resurs som skapats under tusentals år. Krig och utsläpp kan ödelägga stora områden god åkermark.
Publicerad: Uppdaterad:

debattartikel Ändå byggs det på prima åkermark.  Marken måste vara för billig eftersom den tas i anspråk till annat än mat- och energiproduktion. I Skåne finns åkermark med goda förutsättningar för ät- och brännbar bio­energiproduktion. En stor andel åkermark är i klass 8–10 på en tiogradig skala. Nederbörden kommer ganska jämnt fördelat över året och i lagom mängd.

Matpriserna ökar

I Skåne produceras åtta till tio ton vete per år och ha. Av ett kilo vete får man energi som räcker för att två människor skall överleva en dag. Ett hektar åkermark försörjer 50 personer under ett år. Eftersom befolkningen ökar och åkermarken minskar så innebär det att matpriserna ökar.
I många skånska kommuner finns planerade byggprojekt som var och en kommer att ta i anspråk minst hundra hektar åkermark. När ESS-anläggningen läggs på hundra hektar prima åkermark utanför Lund så innebär det att värdefull odlingsmark tas i anspråk.

Stifta lagar

Varför måste ESS-anläggningen byggas på åkermark? Bara någon mil nordost om Lund längs väg E22 kommer man till skogs- och mellanbygd, med betydligt sämre odlingsmarker. Varför inte lägga anläggningen där? Eller på de obrukbara gotländska eller öländska alvaren?
Jag uppmanar Sveriges riksdag att stifta lagar som stoppar all byggnation på åkermark.
Våra kommande generationer kommer då att tacka oss.
Bo Andersson

Helsingborg
teknikagronom och teknisk förvaltare på ett fastighetsbolag

Kommentarer

Kommentera