Frågor & svar
Avpublicerat

P.Persson 2009-08-26

Hans Svensk blandar ihop äpplen och päron. Han verkar vilja påskina att genmanipullation (GMO) är något naturligt, ungefär som förädling/avel/maturlig variation. Det som skapar en naturlig förädling är att till exempel korsa ett arabiskt fullblod med en islandshäst. Det Hans Svensk förordar är lika naturligt som att korsa en häst med en varg. Det är inte samma sak.