Frågor & svar
Avpublicerat

Irene Silverlo Cytodiagnostiker 2010-09-15

Det är mycket riktigt att det finns analyser som är ett bra komplement till diagnostiken. Men den morfologiska cytologiska diagnostiken kommer fortfarande att vara mycket viktig i framtiden.