Frågor & svar
Avpublicerat

Geografer är också naturvetare

Tack för en utmärkt tidning. I ert urval av kategorier natur­vetare finns en lång rad olika professioner men tyvärr kan jag inte riktigt känna tillhörighet bland någon av dem. Jag tycker ändå att jag är en naturvetare eftersom jag har min examen inom geografi.
Publicerad: Uppdaterad:

När jag beslöt mig för att studera vidare efter min KY-utbildning till miljösamordnare valde jag att läsa geografi på Stockholms universitet. Jag har en fil. kand i geografi och ytterligare 20 poäng i fördjupningskurser i ämnet samt ytterligare 20 universitetspoäng. Min åsikt är att geografi ger fördjupade kunskaper om miljön. Geografi är vetenskapen om platsförändringar och jag tycker att det verkligen är kunskaper som jag direkt kan tillämpa på miljöfrågor. Geografin ger en övergripande kunskap som hjälper till att kunna ringa in problem gällande miljö och landskap.
Vad är den rätta benämningen på min profession/utbildning? Är det geograf? Jag kan inte kalla mig geolog för geologin var bara en liten del. Miljövetare passar inte heller eftersom jag även har studerat kultur- och ekonomiaspekten gällande platsförändringar.
Skulle inte Naturvetarna kunna göra lite reklam för oss geografer och synliggöra oss som en yrkesgrupp att räkna med inom miljöområdet?
Inga-Maria Nordquist Andersson

Kommentarer

Kommentera