Frågor & svar
Avpublicerat

Kim Bergström 2009-08-27

Manns hockeyklubba. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det här är säkert tionde gången jag får såga isär det här argumentet. Men det är å andra sidan precis som med de allra flesta av de här förnekarargumenten – de är vederlagda otaliga gånger men stiger likt en fågel Fenix ständigt upp ur askan av sin egen ruin. För det första är Manns kurva över tio år gammal. Precis som alla data som publiceras i jätterapporter som IPCC:s var den givetvis några år när den publicerades där. Den publicerades ursprungligen i Nature. Om en tio år gammal kurva är det bästa Fogstam och hans åsiktsfränder har att luta sig mot ... Att sedan påstå att IPCCs tredje rapport är den mest inflytelserika får stå för Fogstam. Personligen skulle jag säga att den fjärde betytt mycket mer, i synnerhet som Kyoto knappast ens hade ett symboliskt värde. För det andra, kurvan och den medeltida värmeperioden och den lilla istiden. Svaret på detta står faktiskt att finna i det diagram som Fogstam presenterar. Den övre visar Manns påstående om den globala temperaturen, medan den undre visar temperaturen i Europa under samma period. Global temperatur, europeisk temperatur ... Inte riktigt samma sak kanske, även om vi européer kanske vill tro att vi representerar hela världen ibland. Mycket riktigt är det också så att allt tyder på att såväl den medeltida värmeperioden som den lilla istiden var regionala fenomen. Det finns gott om tecken på avvikande klimat under perioderna ifråga i andra regioner, men inte av någon global uppvärmning respektive nedkylning. Tvärtom tycks exempelvis Antarktis ha varit kallare. Andra regioner var våtare medan ytterligare andra var torrare. Möjligen var det någon slags jätte-El Nino, men man vet inte exakt. Man behöver inte gå längre än till Wikipedia för att få en uppfattning om detta. Räcker inte det så finns det gott om vetenskaplig litteratur på området. För det tredje, Fogstams argument hade kunnat ha ett värde om Mann var den ende som påstått att temperaturen följt en sådan kurva under de senaste århundradena, och om det fanns någon ens någotsånär enig forskarkår som pekat ut de förmenta hålen i hans teori och hans data. Men nu är det så att andra undersökningar med andra metoder och andra data har gett väldigt liknande resultat. Det är också så att de extra granskningar som Manns kurva och data fått gå igenom under åren har visat att de eventuella felaktigheter Mann gjorde sig skyldig till bara påverkar utseendet på kurvan i marginalen. Den pedagogiska effekten är fortfarande väsentligen densamma. Sen har som sagt många andra presenterat liknande kurvor. Man skulle ju hoppas att en akademiker som Ingvar Fogstam hade en viss vana att söka och ta till sig information, och att kritiskt granska den information han finner. Det är häpnadsväckande i vilken utsträckning dessa så kallade skeptiker misslyckas med att vara just skeptiska till sina egna favoritargument. Att ta reda på hur mycket och varför detta argument om Manns "hockeyklubba" är fel är inte särskilt svårt. Ändå misslyckas i övrigt intelligenta och välbildade människor titt som tätt med detta. Man undrar varför.