Frågor & svar
Avpublicerat

Jan 2010-02-21

Med obehag läser jag beskrivningarna om "klimatskeptiker". De hela är int elångt undan 30-talets Tyskland eller Sovjetunionen. Skärskåda rman noga Naturvårdsverkets rapport så bygger den inte på någon gallup! Enbart en slags konstig översättning från en generell amerikansk rapport om hur människor generellt förhåller sig till "nya idéer". Det finns säkert klimatskeptiker som drivs av egennytta precis som alla dessa 100 000-tals männsikor som numera är beroende av klimathotets verklighet för sin försörjning. Tyvärr också många bland "Naturvetarna". Jag tillhör den kategorin som sedan många år varit engagerad i miljöfrågor, arbetat med klimatfrågor, tagit del av IPCC:s dokument och ÄNDÅ är skeptisk. Den vetenskapliga grunden är enligt min mening mycket svag och framförallt inget att bygga världsförändrande policies på!