Frågor & svar
Avpublicerat

Naturvetarstudenter behöver komma närmare arbetslivet

Alltför många studenter saknar medvetenhet om vikten av kontakt med arbetslivet. En del av ansvaret ligger hos studenterna, men även hos universiteten. Det skriver Naturvetarnas Studentråd i en debattartikel i Ergo.

Publicerad: Uppdaterad: