Just nu förekommer störningar på webbplatsen och e-tjänsterna på grund av cyberangrepp. Vi arbetar på att lösa det. Snart löst eller kanske inte!

Frågor & svar
Avpublicerat

Jan Lindström 2009-09-06

Tröttnar de aldrig, alarmisterna som har det som levebröd att hålla AGW-hypotesen vid liv? Mann-kurvan är fortfarande intressant av den enkla anledningen att den innehöll stora portioner rent bedrägeri och riktig låg-vatten-forskning. De finns rekonstruktioner som visar tvärtemot vad Michael Tjernström påstår. Speciellt de som inte använder sig av träd-rings-proxy (en mycket tveksam metod). De flesta forskningsresultat (över 800 artiklar) hittills visar på en MWP som var varmare än idag. Det betyder i och för sig inget eftersom MWP enligt AGW-hypotesen inte var ett "globalt" fenomen. Dvs. överlappande regionala fenomen råkade vara i fas. Dock borde Michael T borde ta till sig den senare forskningen som helt klart visar att den förmodade positiva återkopplingen på 2-3 ggr för CO2 inte är korrekt. (Alla etablerade modell-scenarior med skräckvisioner bygger på detta). DET är pudelns kärna. Forget the rest. Nej, allt handlar om politik, inte vetenskap. Fundera en stund över varför alltid Kina och Indien nämns i CO2-förhandlingarna. Fundera sedan igen hur man ska stå emot deras konkurrens utan att slakta fri-handelnskon?