Frågor & svar
Avpublicerat

Magnus Westerstrand 2009-09-10

Mer om det så kallade Stockholmsinitiativet och Stilbs kan ni läsa här: http://uppsalainitiativet.blogspot.com/search/label/stockholmsinitiativet Som ni ser är de inga att ta på orden. Jag har än inte sett några vetenskapliga argument som gör att alla vetenskapliga akademier i världen behöver ändra ståndpunkt... alltså att huvuddragen hos IPCC var korrekta. Sedan dess har bilden snarare förvärrats än lindrats: http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2009/04/ny-klimatvetenskap-20062009.html Mer om den så kallade hockeyklubban kan i läsa här: http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2009/05/odod-hockeyklubba.html Michael Tjernström har i princip rätt.