Frågor & svar
Avpublicerat

Peter Stilbs 2009-09-05

Alla dessa proxy-rekonstruktioner ... de går ut på att söka återskapa forna tiders saknade verkliga data från något som man kanske tror kan ha något samband med dem. För hockeyklubban var det en liten serie trädringsdata, som Mann och medarbetare med en dessutom inkompetent felaktig databehandling förvandlade till temperaturer, som sen skarvades ihop med verkliga termometerdata. Mann återkom nyss med "stormintensiteter" mot bottensedimentmönster. Och sen har vi MÄNGDER CO2 eller metan i glaciäris - som man helt godtyckligt översatt till forna ATMOSFÄRISKA HALTER, genom en likadan skarvning. Och folk tror på detta.