Frågor & svar
Avpublicerat

Svempa 2009-09-04

Uppenbarligen har inte Michael T följt med i de senaste årens forskning. Tesen om att CO2-ökningarna styr temperaturerna är numera motbevisad, och man vet att det är helt andra mekanismer som dominerar klimatfrågan. Därmed inte sagt att CO2-halten i atmosfären är utan verkan - det är bara det att dess påverkan är obetydlig. Dessutom gynnas jordbruket av högre CO2-halter och det vore önskvärt att ökningen fortsatte, till att börja med mot 500 ppm.