Frågor & svar
Avpublicerat

Tage Andersson 2009-09-04

Som framgår av bilden i Tjernströms inlägg visar de olika rekonstruktionerna av de senaste seklens hemisfära temperaturer stor spridning. Egentligen föga överraskande, eftersom de bygger på indirekta temperaturindikatorer, s.k. proxies. Dessa har ett gemenskapt: de visar en svag korrelation med luftens temperatur. Genom att jämföra rekonstruktionerna med de senaste 150 årens direkta temperaturmätningar drar Tjernström slutsatsen att hemisfärtemperaturen nu är högre. Detta är att jämföra äpplen med päron. Inte nog med det. Tjernström försäkrar att tidsderivatan, dvs förändringen med tiden, nu är större än tidigare.