Frågor & svar
Avpublicerat

Öppning för att återvinna fosfor

Jag läste er intressanta artikel om fosfor i Naturvetare nummer 7. Det var lite tråkigt att ni glömde nämna att det även finns ett intressant initiativ för att kvalitetssäkra slam och att därmed göra det möjligt att återföra det som växtnäring.
Publicerad: Uppdaterad:

Svenskt Vatten driver projektet REVAC med LRF, Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel i styrgruppen. Tanken är att kunna få ett slam som inte innehåller mer för­oreningar än vad toalettvatten innehåller.

Ta mycket lång tid

Eftersom de flesta städer i världen är uppbyggda med ett vattenbaserat avloppsnät, kommer det att ta mycket lång tid innan nya system kan ta över. Just nu sker en snabb generationsväxling på reningsverken.

Det innebär att de som kommer dit ser möjligheter att inte bara rena avloppsvattnet utan att även först utvinna energi som biogas och sedan använda rötresten som gödsel.

Påbörjat en översyn

EU har just påbörjat en översyn över det gamla slamdirektivet från 1986. Det finns krafter som vill förbjuda användningen på åkermark, men det finns andra som vill se möjligheterna att få tillbaka näringsämnena och organiskt material till jordarna.
I juni kom två mycket bra rapporter från Kommissionen som en upptakt till en revidering. Det kan innebära en öppning för att återvinna rötslam.
Per Baumann,
Svensk Dagligvaruhandel

 

Läs också:

Brist på fosfor kan leda till svält

Kommentarer

Kommentera