Frågor & svar
Avpublicerat

Spännande skogsforskning

Det var roligt att läsa om Karin Johansson i Naturvetare nr 4 och hennes forskning om föryngring av gran. Jag trodde att gran var helt ute. Stormkänsliga är de. Impopulära är de. Bestånden är mörka och så täta att man knappt kan gå igenom dem, och de kan ge en god slant till skogsägaren, vilket en del avundsjuka inte tycker om.
Publicerad: Uppdaterad:

Det är inte utan att man ryggar till, när man läser om hennes val av plantmaterial för att passa i Sverige. ”Fröer hämtas från sydligare breddgrader, som till exempel Vitryssland. Det bästa är att flytta en sydlig proveniens norrut.”

När det gäller gran har den policyn lyckats väl under tidigare generationer. Tallen har varit känsligare. Planteringar från cirka 1930 talet av tall med frö från Tyskland i Mellansverige gav dåliga resultat. De klarade inte av klimatändringen och det blev mycket frostskador.
Som skogsförvaltare i Lappland minns jag att var vi ytterst försiktiga att flytta frön. Rätt proveniens var väsentligt, så att de små plantorna kunde klara sig och överleva. Vi tog inte enbart hänsyn till latitud och höjd över havet utan även om fröna kom från bestånd i nord eller sydsluttningar med olika lokalklimat.
Jörgen Overgaard
Jägmästare, Bunbury,
Western Australia

Kommentarer

Kommentera