Frågor & svar
Kalender

Akademikerkompetens

Fyll på din kunskap, inspiration och kreativitet! Kompetensutveckling gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

  • Startar: 2017-04-25 12:40
  • Slutar: 2017-04-25 16:00
  • Plats: Helsingborg
  • Lokal: Konserthuset, Lilla Salen, Helsingborg

Kjell Dahlin: Attitydboosta dig själv!

Vi på Popretorik är övertygade om att varumärkeskommunikation handlar mer om vad vi gör, än vad vi säger! Vi vill inspirera kring hur en beteendeförändring kan göra att vi som enskilda individer kommunicerar positivitet och glädje.

I slutändan märks detta på företagets resultat, på alla tänkbara plan. Människans attityd kommunicerar rent retoriskt. Den kan locka medarbetare och kunder, likväl som den kan skrämma iväg dem. Så låt er företagsattityd blomstra på ett positivt sätt. Kjell Dahlin, fil kand i retorik som under 20 års tid jobbat med kommunikationsfrågor i näringslivet.

Anitha Risberg: Arbetsliv och stress 

Du kan jobba oerhört mycket - BARA du har koll på återhämtningen. Vad är stress och vad händer i kroppen när vi stressar? Varför är återhämtningen så viktig? Du får insikter om vad som formar dig och om negativa och positiva tankar och relationers betydelse för hälsan.

Anitha Risberg har skrivit boken "Stress, prestation och återhämtning". Hon är Medicine Doktor i fysiologi, lektor, företagsledare, föreläsare och fortsätter att bedriva forskning. Som disputerad forskare är Anitha Risberg väl tränad att förmedla evidens-baserad kunskap och hon gör det begripligt med tydliga exempel ur vardagen som vi lätt kan identifiera oss med. Hennes undervisningsinsatser har hedrats med priset Master of Academia och hon har även nominerats till Nationalencyklopedins instiftade Kunskapspris.

Ulrika Sedell: Bortom glastaket - 7 karriärnycklar för framgång

Beteendevetare, entreprenör, författare och föreläsare. Under föreläsningen får ni ta del av resultatet i Ulrika Sedells bok "Bortom glastaket" där 26 kvinnor berättar om sina erfarenheter av att ha nått toppositioner i sin karriär. Om vad som gynnat dem, hindrat dem och deras tips till dem som vill göra karriär och som vill verka för en hållbar organisation. Du får tips för din karriär och metoder för personlig utveckling. Hon varvar anekdoter, forskning, interaktiva övningar med egna erfarenheter.

Ulrika Sedell har 20 års erfarenhet av att utveckla ledarskap som konsult, vd för konsultbyråer, hr-ansvarig och utbildningsansvarig. I näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor. Med stor passion för värderingsfrågor, livsbalans och jämställdhet har hon framgångsrikt använt det som medel för att nå resultat både i egna bolag och som chef eller konsult i andras.

Anmälan

Anmälan sker via www.akademikerkompetens.se

Välkommen att ta del av denna kostnadsfri medlemsförmån för dig som är yrkesverksam eller söker jobb. Du har även chans att ta med en vän eller kollega.

AkademikerKompetens välkomnar medlemmar i Naturvetarna, Civilekonomerna, DIK, Jusek, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Veterinärförbund.