Frågor & svar
Kalender

Chefsfredag i Uppsala

Exklusivt för dig som är chef och medlem i Naturvetarna! Välkommen på spännande fredagsmingel med nätverkande, seminarium, god dryck och tilltugg. Chefsfredagarna anordnas av Svensk Chefsförening och Insight Consulting.

  • Startar: 2018-02-09 14:00
  • Slutar: 2018-02-09 16:30
  • Plats: Uppsala
  • Lokal: Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50.

Tillitens förutsättningar

Denna chefsfredag handlar om tillit. Det har länge funnits en önskan från medarbetare och chefer om ett ökat förtroende och utrymme för den professionella kunskapen.

Allt mer detaljreglering och tung administration riskerar att ta tid från det verkligt värdeskapande, från sådant vi gör för de medborgare och brukare vi är till för.

Vad är då tillit, vad betyder det i styrning och ledning? Hur påverkar det organisation, chefer och medarbetare? Kan vi leda med tillit.

Om föreläsaren

Föreläsare är Susanna Alexius som är lektor i företagsekonomi och verksam på Stockholms Centrum för Forskning om Offentlig Sektor. Hon har också medverkat i vår nya antologi Leda med tillit. Den boken får du som deltar i föreläsningen.

Tillit och tillitsbaserad styrning diskuteras allt mer och Uppsala har valt att utveckla styrning och ledning i den riktningen. Regeringen har tillsatt Tillitsdelegationen som ska analysera, främja och ta fram förslag till hur styrningen inom offentlig sektor kan föränedras. Susanna Alexius är en av forskarna som följer projekt som är knutna till Tillitsdelegationen.

Anmäl dig

Anmäl dig på denna länk senast den 25 januari. Antalet platser är begränsat.

Om du twittrar, använd gärna #Chefsfredag.

Om du har frågor, välkommen att kontakta chef@naturvetarna.se

Om Chefsfredag

Chefsfredag är en kostnadsfri medlemsförmån för dig som är chef och medlem i Naturvetarna. Att fylla på med inspiration och kunskap samt utöka ditt nätverk är värdefullt. Chefsfredag är ett samarbete mellan Naturvetarna, Sveriges ArbetsterapeuterSvensk Chefsförening, DIKFysioterapeuterna och Insight Consulting.