Frågor & svar
Kalender

Uppstart för chefsnätverk i Karlstad

I ett nätverk för chefer kan du bolla frågor som rör chefs- och ledarrollen.

  • Startar: 2018-04-26 17:00
  • Slutar: 2018-04-26 19:00
  • Plats: Karlstad
  • Lokal: Clarion Hotel Plaza, Västra Torggatan 2

Ni som bjuds in är chefer inom ett stort antal branscher och professioner. Ni har goda möjligheter att utbyta idéer och erfarenheter! Nätverket vänder sig till dig som har personal-, budget- och verksamhetsansvar.

Du kan anmäla ditt intresse på denna länk senast 30 mars. Inbjudan skickas ut under slutet av januari till dig som är med i Naturvetarna Chef. Är du chef men inte har fått inbjudan? Hör av dig till chef@naturvetarna.se

Läs mer om chefsnätverken och i vilka städer de finns.