Frågor & svar
Kalender

Uppstart för chefsnätverk i Malmö

I ett nätverk för chefer kan du bolla frågor som rör chefs- och ledarrollen.

  • Startar: 2018-03-22 17:00
  • Slutar: 2018-03-22 19:00
  • Plats: Malmö
  • Lokal: Scandic Triangeln, Triangeln 2, Malmö

Ni som bjuds in är chefer inom ett stort antal branscher och professioner. Ni har goda möjligheter att utbyta idéer och erfarenheter! Nätverket vänder sig till dig som har personal-, budget- och verksamhetsansvar.

Du kan anmäla ditt intresse på denna länk senast 12 mars. Inbjudan skickas ut under slutet av januari till dig som är med i Naturvetarna Chef. Är du chef men inte har fått inbjudan? Hör av dig till chef@naturvetarna.se

Läs mer om chefsnätverken och i vilka städer de finns.

I Malmö finns även uppstarten av chefsnätverk den 23 mars kl 7.30-9.30.