Frågor & svar
Kalender

Uppstart för chefsnätverk 2017

I ett nätverk för chefer kan du bolla frågor som rör chefs- och ledarrollen.

  • Startar: 2017-03-17 07:30
  • Slutar: 2017-03-17 09:30
  • Plats: Malmö
  • Lokal: Radisson Blu Hotel, Östergatan 10.

Ni som bjuds in är chefer inom ett stort antal branscher och professioner. Ni har goda möjligheter att utbyta idéer och erfarenheter!

Nätverket vänder sig till dig som har personal-, budget- och verksamhetsansvar.

Aktuella städer är Göteborg, Halmstad, Malmö, Norrköping, Stockholm, Sundsvall och Uppsala.

Inbjudan skickades ut under vecka 6 till dig som är med i Naturvetarna Chef. Är du chef men inte har fått inbjudan? Hör av dig till chef@naturvetarna.se

I Malmö finns två tider att välja mellan. Den första tiden är 16 mars kl 17.00-19.00.

Läs mer på www.naturvetarna.se/vi-erbjuder/chef/natverk-for-chefer/