Frågor & svar
Kalender

Förhandlingsutbildning

Förhandlingsutbildning är en fortsättningsutbildning för dig som är facklig förtroendeman. För att bli antagen till kursen ska du gått Facklig grundkurs eller liknande.

Kursen fokuserar på din roll som förhandlare. Du kommer att få de praktiska grunderna och möjlighet att träna. Kursen varvas med uppgifter, samtal och egna reflektioner.

Kursinnehåll

  • Vad är en lyckad förhandling?
  • Förhandlingens ramar
  • Praktisk tillämpning
  • Min roll som förhandlare
  • Efter kursen kommer deltagarna att känna sig tryggare i sin roll som fackliga förhandlare.

Platserna är begränsade och fördelas efter beslut av kursledningen. Bekräftelse på om du fått en plats till kursen skickas i god tid före kursstart.

Kursen är kostnadsfri och Naturvetarna står för resekostnader och kost. Du får information om bokning av resa med mera i bekräftelsen.

Som förtroendevald har du rätt att gå fackliga kurser på betald arbetstid, som en del av din utbildning inom det fackliga området. Tänk på att anmäla till din arbetsgivare att du ska vara ledig för facklig utbildning.

Sista ansökningsdag: 22 januari.

Anmäl dig till förhandlingsutbildning 28-29 mars på denna länk.

  • Startar: 2017-03-28 09:30
  • Slutar: 2017-03-29 16:00
  • Plats: Stockholm
  • Lokal: Naturvetarnas kansli, Planiavägen 13, Nacka