Frågor & svar
Kalender

Introduktionsutbildning i pension och försäkring

Är du klubbordförande eller ansvarig för pension och försäkringsfrågor i klubben/avdelningen? Vill du bygga på dina kunskaper kring pension och försäkringsskyddet i lag och kollektivavtal? Då ska du anmäla dig till vår utbildning.

  • Startar: 2018-04-09 09:00
  • Slutar: 2018-04-09 17:00
  • Plats: Stockholm
  • Lokal: Se PTK:s webbplats

Är du ny i din roll som klubbordförande eller nyanställd på ett förbund och behöver övergripande grunder i pensions- och försäkringsfrågor? Då är vår introduktionsutbildning en bra start för dig.

Du får lära dig grunderna på en övergripande nivå inom pension och försäkring enligt lag och kollektivavtal. Utbildningen är också förberedande inför PTKs grundutbildning i pension och försäkring.

Utbildningens upplägg

Utbildningen inleds med en förberedande webbutbildning innan vi träffas under en dag i Stockholm.

Under utbildningen arbetar vi med olika webbplatser, PTK Rådgivningstjänst, Pensionsmyndigheten och Min Pension. För att kunna använda dessa måste du ha en e-legitimation, exempelvis mobilt BankId.

Du får övergripande kunskap om vad som gäller vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension.

Kursen passar dig som vill

  • få övergripande kunskap kring pension och försäkringsskyddet i lag och kollektivavtal
  • ha för avsikt att gå PTKs grundutbildning i pension och försäkring.

Mål

När du har gått kursen kommer du att:

  • ha en övergripande bild av hur pensionssystemet ser ut och veta vilka försäkringar de ITP-försäkrade omfattas av
  • känna dig bekväm att använda de verktyg som finns i till exempel PTK Rådgivningstjänst och Min Pension
  • få inspiration och bli stärkt i frågor rörande pension och försäkringar
  • ha tillräckliga förkunskaper för att delta i PTKs grundutbildning inom pension och försäkring.

Målgrupp: Klubbordförande och förbundsanställda

Läs mer och anmäl dig på www.ptk.se/kurser