Frågor & svar
Kalender

Pension och försäkringar för klubbordförande

Är du klubbordförande eller ansvarig för pension och försäkringsfrågor i klubben/avdelningen? Vill du bygga på dina kunskaper kring pension och försäkringsskyddet i lag och kollektivavtal? Då ska du anmäla dig till vår utbildning.

  • Startar: 2018-05-14 09:00
  • Slutar: 2018-05-16 17:00
  • Plats: Stockholm
  • Lokal: Se PTK:s webbplats

I ditt uppdrag kan du behöva mer än baskunskaper om pensioner och försäkringar. 

Utbildningens upplägg

På kursen går vi igenom skyddet vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och pension. Vi går även igenom vilka val varje individ kan göra inom sin tjänstepension ITP och hur du kan stötta medlemmar i dessa frågor.

Utbildningen sker under tre dagar på Djurönäset Konferens och hotell. Kursen kräver ett stort engagemang eftersom vi arbetar interaktivt. Du förväntas även ha genomgått en förberedande e-utbildning samt genomfört att par enklare uppgifter. (se nedan)

Mål

Efter utbildningen kommer du att:

  • ha bra kunskap om det lagstadgade och kollektivavtalade skyddet vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension.
  • kunna stötta medlemmar i frågor rörande skyddet vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension. Du ska kunna förklara, ifrågasätta och agera i dessa frågor.
  • kunna använda de verktyg som finns, till exempel PTK Rådgivningstjänst och minpension.se, och dra slutsatser utifrån informationen. Du får tillgång till ett bra nätverk av specialister och andra förtroendevalda med samma uppdrag.
  •  få inspiration och bli stärkt i frågor rörande pension och försäkring.

Läs mer och anmäl dig på www.ptk.se/kurser