Frågor & svar
Kalender

Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Tidiga insatser är alltid viktiga, särskilt inom naturvetenskap och teknik. Välkommen till en heldagskonferens på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

 • Startar: 2017-05-09 09:00
 • Slutar: 2017-05-09 17:30
 • Plats: Stockholm
 • Lokal: Wallenbergsalen, IVA, Grev Turegatan 16

Hjärnforskningens landvinningar visar vägen mot en skola där pedagogik, organisation och miljö anpassas till de ungas individuella förutsättningar.

Forskningen visar också att tidiga insatser är viktiga för allt lärande – effekterna blir större och uppnås till lägre kostnader. Det ger Sverige unika möjligheter – nästan alla barn går i förskolan med välutbildade pedagoger, som också kan och vill samarbeta med föräldrar och andra engagerade i närsamhället.

Programmet utgår från den utmaning som förskolan står inför när det gäller att "organisera" lekfullt lärande, som stimulerar små barns intresse för naturvetenskap och teknik. På så sätt kan förskolan bygga en grund för kommande skolår och spela en strategisk roll för Sveriges framtida kompetensförsörjning.

Program

Moderator: Gunnar Bjursell, professor emeritus, kulturråd, Karolinska Institutet

 • 09 00 Samling med kaffe och smörgås
 • 09 30 Vi vill engagera förskolan i lärande om naturvetenskap och teknik
  Tidiga insatser lägger grunden för vår långsiktiga kompetensförsörjning. Tobias Krantz, chef utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv
  Så kan hjärnforskningen bidra till en bättre skola
  Vad vet den moderna hjärnforskningen om små barns hjärnor? Torkel Klingberg, professor kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet
 • 10 30 Bensträckare
 • 10 45 Att stmulera utorskande lärande inom naturvetenskap och teknik
  Samtal om hur lekfullt lärande öppnar nya dörrar för små barn. Ingrid Pramling Samuelsson, professor pedagogik, Göteborgs universitet och Susanne Thulin,
  universitetslektor pedagogik, Högskolan Kristianstad.
  Hur kan vi motverka störningar i det lekfulla lärandet?
  Om neurologiska och andra hinder för komplexa lärprocesser. Gunilla Carlsson Kendall, leg psykolog, författare och föreläsare, Provivus
 • 12 00 Lunch
 • 13 00 Utan språk förstår man ingenting
  Om vikten av språkförståelse för barn från olika kulturer och miljöer. Katti Hoflin, Stockholms stadsbibliotekarie och ordförande i Läsdelegationen
  Spelar det någon roll hur vi börjar med matten?
  Problemlösning och programmering i förskola och förskoleklass. Hanna Palmér, universitetslektor matematikdidaktik, Linnéuniversitetet
  Digitalisering i förskolan
  Kan förskolan bidra till en sund användning avIT i samhället? Karin Nygårds, lärare, författare och sakkunnig i skolans digitalisering
 • 14 45 Kaffepaus
 • 15 15 Hjärnan vill ha roligt
  Om estetiska upplevelser som stöd för lärande. Fredrik Ullén, professor, kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet och pianist
  Panelsamtal om förskolans roll för ökad kunskap och kompetensförsörjning
  Vad kan göras för att utveckla samarbetet med föräldrar och barnens närmiljö? Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M), Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, Peter Larsson, samhällsdirektör, Sveriges Ingenjörer, Pia Rizell, styrelseledamot Lärarförbundet samt Johan Weigelt, vice VD &  akademisekreterare IVA
 • 16 15 Avrundning och sammanfattning
  Dagens moderator Gunnar Bjursell
 • 16 30 Slut

Målgrupp:

Politiker, utbildningschefer, forskare, företag, studieförbund med flera

Kostnad:

1500 kronor per person, exkl moms inkl lunch och kaffe fm och em

Kontakt:

Bo Sillén, bo.sillen@foretagsam.se, Eva Thulin, eva@kset.se

Anmälan:

Du är välkommen att senast 11 april 2017 anmäla dig på denna länk eller till info@foretagsam.se (ange namn och kontaktuppgifter).
Bekräftelse på anmälan utsänds efter inbetalning av anmälningsavgiften 1875 kronor (varav 375 kronor moms) till stiftelsen SE, bg 850-5794

Arrangörer:

Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och Stiftelsen Företagsam