Frågor & svar
Kalender

UGL - En utbildning i ledarskap & medarbetarskap

Naturvetarna erbjuder sedan 2013 UGL-  kurser riktade till våra förtroendevalda som är ordförande respektive vice ordförande. UGL-kursen är en utbildning som hjälper dig att bli effektivare som ledare, medarbetare och fackligt förtroendevald.

 • Startar: 2017-05-08 09:00
 • Slutar: 2017-05-12 15:00
 • Plats: Vaxholm
 • Lokal: Ladvik konferens

UGL är en förkortning av Utveckling av Grupp och Ledare. UGL grundas på upplevelsebaserat lärande. Det innebär att dina egna upplevelser och erfarenheter står i fokus för ditt lärande under kursen.

Att vara fackligt förtroendevald ställer krav på dig som individ. Du har en annan roll än dina kollegor och detta kan kräva större trygghet i dig. Under UGL-kursen kommer vi att arbeta med ökad självkännedom. Att vara förtroendevald innebär också att vara ledare. UGL-kursen ger dig verktyg till att leda.

Under UGL-kurser ställs det därför tydliga krav på ditt aktiva deltagande och din vilja att utforska din nuvarande förmåga som ledare, medarbetare och fackligt förtroendevald.

UGL fördjupar dina kunskaper inom följande områden:

 • Individens roll i gruppen
 • Gruppens mognad och utveckling
 • Metoder för att hjälpa gruppen att utvecklas
 • Kommunikation kopplat till samspel och konflikthantering
 • Ledarbeteende i relation till individens och gruppens behov

UGL hjälper dig att utveckla:

 • Effektivare konflikthantering
 • Ökad självkänsla genom ökad självinsikt
 • Din effektivitet som ledare på sammanträden och möten
 • Ökad förmåga till ett kompetensutvecklande ledarskap
 • Effektivare hantering av stress
 • Insikt om hur grupper utvecklas samt individens roll i detta
 • Förmågan att kommunicera effektivare
 • Din erfarenhet av olika gruppdynamiska metoder

Kursledare och certifierade UGL-handledare är: Erik Palmqvist och Klara Rapp. Naturvetarna bjuder deltagarna på kursavgift, kost- och logi samt reseersättning. Vi förbehåller oss rätten att välja ut vilka som går kursen för att främja mångfalden i gruppen.

Intresseanmälan

Kursen är fulltecknad

Nästa kurstillfälle är 20-24 november 2017.