Frågor & svar
Medlemsförmåner

Du är försäkrad hos Folksam via Saco

Saco och dess medlemsförbund har tecknat försäkringar för anställda, förtroendevalda och medlemmar i förbunden.

Senast uppdaterad: