Frågor & svar
Nyheter

Svante Björk utsågs till Årets Geolog

Svante Björk utsågs till Årets Geolog med avseende på sitt mångåriga arbete med att kartlägga klimatets historia. 

En speciell målsättning för honom har varit, och är, att kartlägga, i tid och rum, klimathändelser på de två halvkloten för att förstå klimatiska processer och kopplingar mellan dessa. Svante har även alltid varit fascinerad av relationen mellan havsytans nivåförändringar och landhöjning: på södra Grönland, i Skandinavien där en av hans specialintressen är Östersjöns komplexa sen-kvartära utvecklingshistoria. Utöver sin exceptionella kunskap inom klimatutveckling är Svante en mycket uppskattad lärare och kollega på alla håll han visar sig.

Senast uppdaterad: