Frågor & svar
Nyheter

Elisabet Engdahl Linder 2009-12-17

Patrik Wijk har helt rätt. Skatteverket går på marknadsvärdet. Tack för påpekandet.