Frågor & svar
Nyheter

Årets geolog upptäcker värmekällor

Maurits Lindström har utsetts till Årets geolog av Naturvetarnas geologsektion. Hans insatser har höjt statusen för geologin i samhället.
Publicerad: Uppdaterad:

utmärkelser De flesta har trampat på de kalkstenar som Maurits Lindström är expert på. Golvet på centralstationen i Stockholm och på Arlanda flygplats består av kalksten som bildades för en halv miljard år sedan, under den geologiska perioden ordivicium.
– Kalkstenen finns naturlig i Sverige och då främst på Öland i form av den röda Ölandsstenen, liksom i Jämtland, Skåne, Västergötland och på några platser till. Stenarna är inte bara slitstarka, utan också dekorativa.

Skapat odlingsjord

Det är samma kalksten som genom istidens verkningar har skapat våra utmärkta odlingsjordar, som till exempel den baltiska moränleran i Skåne.
Den pensionerade forskaren och professorn från Stockholms universitet har också gjort sig känd som expert på meteoritnedslag och de kratrar som följer i dess spår.
– Jag har ingående studerat kratern i Lockne, söder om Östersund, som har blivit en stor turistattraktion och viktig för folkbildningen.
Dessutom kan kratrar bli värmekällor och minska utsläppen av växthusgaser.
– Tack vare sprickorna i berget kan det bli lätt att få upp grundvatten från några kilometers djup. Tumregeln säger att temperaturen stiger med 15 grader för varje kilometer på djupet.

Motsvarande krater

I Björköfjärden i Mälaren finns en motsvarande krater, som skulle kunna förse Stockholm med varmvatten.
Maurits Lindström är stolt och glad över utmärkelsen.
– Det är ett erkännande från kollegerna och visar att jag har kommit fram med några sanningar och teorier som står sig.   

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera