Frågor & svar
Nyheter

Milla Jonsson 2009-12-15

Hej Klara! Företrädesrätten gäller även för vikarier. Det som krävs är att personen i fråga varit anställd i mer än 12 månader vid anställningens upphörande hos en och samme arbetsgivare under en treårsperiod.
Bästa hälsningar och God Jul
Milla Jonsson,ombudsman