Frågor & svar
Nyheter

Biomedicinska analytiker i Naturvetarna får mer i retroaktiv lön

En strid om löner för biomedicinska analytiker har blossat upp på Karolinska universitetssjukhuset. Att Naturvetarnas medlemmar får mer i retroaktiv lön än de som tillhör Vårdförbundet är helt rätt, menar Ramón Sánchez-Lövy, förhandlingschef på Naturvetarna.
Publicerad: Uppdaterad:

Bakgrunden är att de biomedicinska analytiker som tillhör Vårdförbundet gick ut i strejk i våras tillsammans med bland annat sjuksköterskorna. Lönepåslaget för dem gäller retroaktivt från 1 juni eftersom avtalet träffades då, medan biomedicinska analytiker som är anslutna till Naturvetarna går på ett annat avtal och fick sin lön höjd 1 april. Det innebär att de i genomsnitt får knappt 2 400 kronor mer i retroaktiv lön, brutto.
Det tycker Vårdförbundet är orättvist och menar att deras medlemmar ska kompenseras med en större lönehöjning. För båda förbundens medlemmar innebär avtalet en lönehöjning med i genomsnitt 4,7 procent.
– Varför ska våra medlemmar straffas för att de lojalt har utfört sitt arbete?Spelreglerna på arbetsmarknaden medger inte att man kan få retroaktiv lön för den tid man var ute i konflikt, säger Ramón Sánchez-Lövy, förhandlingschef på Naturvetarna.

Vårdförbundets krav är att deras medlemmar ska få samma totala löneökning under en tiomånadersperiod (juni 2008 till och med mars 2009) som Naturvetarnas medlemmar får under en tolvmånadersperiod (april 2008 till och med mars 2009). Om kravet uppfyllts hade Vårdförbundets medlemmar fått en genomsnittlig lönehöjning på 5,6 procent, en nivåhöjning som skulle hänga med i framtiden.
– Det kan vi inte acceptera, säger Ramón Sánchez-Lövy.

Arbetsgivaren håller med

Han får medhåll av personaldirektören på Karolinska universitetssjukhuset som bekräftar att de olika förbundens avtal har olika löptider och ser ingen möjlighet att kompensera Vårdförbundets medlemmar med en högre lön.
– Rimligare vore kanske att Vårdförbundet kompenserar sina medlemmar för lönebortfallet med anledning av strejken, spekulerar Ramón Sánchez-Lövy.
Att de biomedicinska analytikerna är med i två olika förbund har historiska orsaker.
– Sedan utbildningen blev akademisk, motsvarande tre års universitetsstudier, har de varit en självklar grupp i Naturvetarna. Allt fler biomedicinska analytiker tar steget över till oss, vilket beror på att vi under flera år har jobbat strategiskt med att höja deras löner, förklarar Ramón Sánchez-Lövy.
Till exempel driver Naturvetarna frågan om att införa en specialistutbildning för biomedicinska analytiker i transplantationsimmunologi vid Göteborgs universitet.

– En magisterexamen skulle höja deras status i sjukvården och ge möjligheter till fler karriärsteg och högre löner, säger Elba Rubilar-Abreu, ombudsman på Naturvetarna.

Lars-Erik Liljebäck 

Läs mer
Dagens Medicin
Svenska Dagbladet