Frågor & svar
Nyheter

Per Baumann 2009-09-17

Hej, Jag läste er intressanta artikel om fosfor. Det var lite tråkigt att ni glömde nämna att det även finns ett intressant initiativ för att kvalitetssäkra slam och att därmed göra det möjligt att återföra som växtnäring. Idag är det Svenskt Vatten som driver REVAQ, men LRF, Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel sitter i styrgruppen. REVAQ startade som ett 3-årigt projekt för att se om det var möjligt att med ett systematiskt arbetssätt och uppströmsarbete skulle gå att åstadkomma förbättringar så att vi får ett slam som inte innehåller mer föroreningar än vad toalettvatten innehåller. Du kan läsa utvärderingen på Urban Water från Chalmers. Med hänsyn till att de flesta städer i världen är uppbyggda med ett vattenbaserat avloppsnät, kommer det att ta mycket lång tid innan nya system kan ta över. Därför är det viktigt att tänka som i allt miljöarbete, dvs först försöka undvika, minska, återvinna och till sist deponera. Undvika kan göras genom att t ex handeln låter bli att sälja vissa för reningsverken problematiska produkter, koppla bort industri-/hantverks anslutningar och dagvatten. Det är därför som dagligvaruhandeln är med i detta arbete. En annan intressant aspekt är att det just nu sker en snabb generationsväxling på reningsverken. Det innebär att de som kommer dit ser möjligheter att inte bara rena avloppsvattnet utan att även först utvinna energi som biogas och sedan använda rötresten som gödsel. Det är även intressant att se att det kommer många välutbildade kvinnor in i verksamheten. EU har just påbörjat en översyn över det gamla slamdirektivet från 1986. Det finns krafter som vill förbjuda användningen på åkermark, men det finns andra som vill se möjligheterna att få tillbaka näringsämnena och organiskt material till jordarna. I juni kom två mycket bra bakgrundsrapporter från Kommissionen som en upptakt till revideringen. Det vore jättebra om du kunde följa detta arbete som faktiskt involverar hela samhället och alla medborgare. Du får gärna höra av dig till mig eller till Anders Finnson som är styrgruppens i REVAQ ordförande. Hälsningar Per Baummann Svensk Dagligvaruhandel