Frågor & svar
Nyheter

Torbjörn Haldammen 2009-12-15

Vart tar jobben vägen? Vi ju hört länge att när fyrtiotalisterna går i pension kommer det att behövas flera hundratusen nya att anställa. Det verkar inte så. Arbetslösheten förutsägs öka eller åtminstone inte minska. På chefsnivå verkar det som varje ny chef får fler underställda i stället men tiotusen nya chefer låter bra.
Som femtiotalist lever man i skuggan av de äldre kollegerna och när väl "väntat ut" dem är man nästan själv för gammal för att bli chef.