Frågor & svar
Nyheter

Alarik Sandrup 2009-12-04

Att det inte finns en gemensam EU-politik för biobränslen stämmer knappast. Man har tagit bindande beslut på att 20 % av energianvändningen totalt och 10 % av energianvändningen i transportsektorn 2020 skall vara förnybar, vilket i praktiken innebär att stora volymer biobränslen kommer att mobilieras. Från bioenergiindustrin i Sverige och övr EU ser vi detta som en av de största påverkansfaktorerna för våra affärer. Att man valt att inte upprätta en EU-gemensam skogspolitik är en helt annan sak. Alarik Sandrup Bitr näringspolitisk chef Lantmännen Energi