Frågor & svar
Nyheter

Victoria Wang 2010-01-31

Hej Anna, Victoria här som grundade Framtidsnätet. Precis som du säger fanns mentorskapsprogrammet innan vi skapade Framtidsnätet. och dagens förbättringar nu är många. 1. Mentorerna får utbildning i hur man är en mentor och adepter får insikt i hur man ska vara en adept. Detta är inte givet för alla. Utbildningen hålls av en erfaren mentorkonsult som länge jobbat med rekrytering och karriär och själv hållit i andra mentorskapsprogram. 2. Adepter och mentorer matchas ihop inte bara grundade på vad studenten är intresserad av för yrke, utan även personliga intressen och mål. 3. Det är en adept per mentor och dem får tydliga riktlinjer i hur dem kan samarbeta med varandra. Av personlig erfarenhet från det gamla mentorskapet är att ingen riktig hade tid för att koordinera programmet som är en tidskrävande process. Själv önskar jag en mentor och fick inte ens någon. Mina klasskamrater som fick mentorer träffade dem knappt. Samarbete slutade oftast i att ingenting riktigt hände. Jag frågade min klasskamrater vad detta kunde ha berott på och kom fram till nog att varken adepten eller mentorn visste vad dem hade "för nytta" av varandra och hur ett adept-mentor förhållande går till i praktiken. Detta förändrade vi. När gick du ut? och vad gör du idag? Kanske är du intresserad av att vara mentor för en adept vår andra omgång 2010-2011? /Victoria Wang