Frågor & svar
Nyheter

Eva-Marie Tyberg 2009-10-02

Att den miljöstrategiska kompetensen finns på kommunens miljörelaterade avdelningar tycker jag är ok. På kommunkoncernnivå behövs kompetens att förstå och förmedla hur miljö likväl som sociala frågor hänger ihop med de ekonomiska aspekterna. Ekonomin är ett centralt verktyg för kommunen att ställa om samhället mot en mer hållbar utveckling. Därför behöver kommunerna på central nivå kompetens att föra en sådan dialog mellan olika kompetenser för att nå samsyn och systemsyn kring hållbar utveckling. Att gå från miljöstrateg till hållbarhetsstrateg innebär förutom en miljökompetens också djupa kunskaper i tillväxt och innovationsfrågor samt hur utveckla människor, organisationer och samhällen att uppnå sin fulla potential. Ofta handlar det om att tänka nytt, ändra perspektiven och hitta nya vinn-situationer som leder till positiv utveckling. Bästa hälsningar Eva-Marie Tyberg Ekoekonomistrateg Koncernstaben Sundsvalls kommun