Frågor & svar
Nyheter

HP Dahlgren 2009-10-02

Jonny har säkert alldeles rätt i sitt konstaterande. Men jag känner inte riktigt igen mig. visserligen saknas det ibland naturvetarkompetens i ledningen, men jag tycker att kommunledningen lyssnar på oss. Som miljöchef för ett sammanslaget miljökontor för fyra Dalslands kommuner kan jag konstatera att det vanligen inte är vilja eller förståelse som saknas i kommunledningen, utan snarare resurser. Däremot saknas ett konsekvent och strukturerat miljötänk i kommunernas organisation. Det måste vi hjälpa ledningarna med att införa. HP Dahlgren