Frågor & svar
Nyheter

Inget nytt huvudavtal för arbetsmarknaden

Det blir inget nytt huvudavtal mellan parterna på den svenska arbetsmarknaden. Det står klart sedan Svenskt näringsliv avbrutit förhandlingarna.
Publicerad: Uppdaterad:

Arbetsmarknad Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv lämnar förhandlingarna om ett nytt huvudavtal eftersom de inte anser att de har fått tillräckligt gehör från den fackliga sidan för sina krav på begränsningar av strejkrätten och nya turordningsregler vid uppsägningar, som bygger på kompetens snarare än anställningstid.
– Det är olyckligt att Svenskt Näringsliv har lämnat förhandlingarna om ett nytt huvudavtal, säger ordförande för Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO, Anna Ekström i en kommentar. Vi tror fortfarande att det hade varit möjligt och bra för Sverige, arbetsgivarna och arbetstagarna med ett modernt huvudavtal.

 
Turordningsregler tvistefråga 

Privattjänstemannakartellen, PTK, där Naturvetarna är med, som tillsammans med Landsorganisationen, LO, har förhandlat om det nya avtalet med Svenskt Näringsliv, lade i början av mars fram ett förslag till nytt avtal som innehöll bland annat begränsningar för sympatistrejker och åtgärder som skulle göra det enklare även för små och medelstora företag att komma överens med fackförbund om turlistor som frångår sist-in-först-ut-regeln vid uppsägning. Efter det har också Svenskt Näringsliv lagt ett förslag, och uppger nu att det är LOs och PTKs reaktion på detta förslag som har fått organisationen att avbryta förhandlingarna.
Förhandlingarna kring ett nytt huvudavtal med moderna spelregler för arbetsmarknadens parter har pågått hela hösten och föregåtts av samtal som startade redan under 2007.
– Vi är oerhört besvikna att vi är där vi är idag, säger Marie-Ann Krantz, ordförande i PTK. Vi har lagt ned mycket tid på det här. Svenskt näringsliv tycker tydligen att politikerna ska fatta beslut om reglerna på arbetsmarknaden.

 

Lagstiftning hotar

Hotbilden, när uppdateringen av huvudavtalet nu uteblir, är bland annat att man inom EU inte längre ser den svenska modellen, där arbetsmarknaden regleras genom kollektivavtal, som hållbar.
– I så fall kan den svenska arbetsmarknaden istället komma att regleras av lagstiftning från EU, säger Ramón Sánchez-Lövy, förhandlingschef på Naturvetarna.
Anna Ekström oroas också av hotande lagstiftning.
– Vi noterar med förstämning att det redan kommer förtäckta krav på lagstiftning. Det vore att göra ont värre, säger hon. Huvudavtalet är inte allt. Även om denna förhandling avbrutits, bör man komma ihåg att det pågår ett ständigt arbete på förbundsnivå för att förbättra och modernisera kollektivavtalen. Fortfarande gäller att avtal är bättre än lag för att reglera den svenska arbetsmarknaden.
Det var Svenskt Näringsliv som i september 2007 bjöd in till samtal kring ett nytt huvudavtal. Det huvudavtal som reglerar arbetsmarknaden idag, det så kallade Saltsjöbadsavtalet, slöts 1938 mellan LO och Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, som numera är en del av Svenskt Näringsliv.

Kommentarer

Kommentera