Frågor & svar
Nyheter

Jan Lindström 2010-02-13

Det saknas helt några indikationer att en ökat CO2-nivå skulle påverka korallreven negativt. Tvärtom så har en ökad metabolism (förmodligen pga av ökad vattentemp och/eller sol-instrålning) medfört en ÖKNING av korallernas tillväxt. De teoretiskt negativa effekterna av CO2 har inte kunnat påvisats i verklighetens hav. Oceanernas "försurning" och följderna därav är bara ett exempel på många alarmistuttalanden som länge nog fått stå oemottsagda. Jag uppmanar alla att ta reda på sanningen utanför den gröna agendan. Den har inget med moral eller vetenskap att göra - enbart ett makt och kontrollbehov. Den tillnyktring i klimatdebatten som skett efter misslyckandet i Köpenhamn och spåren efter Climategate gör kanske att vetenskapen blir mindre politiserad och börjar leta efter sanningen igen. Det finns ingen klimatkris annat än i datorer och i okritiska eller överhettade hjänor. Se f.ö Natures artikel om den kraftiga nedskrivningen av klimatsensitiviteten. Dvs ALLA klimatmodeller och därmed ALLA projektioner och därmed ALLA policybeslut är felaktiga. http://www.nature.com/nature/journal/v463/n7280/abs/nature08769.html Jag har då inte berört alla "grå" referenser i IPCC-rapporterna som en del ser som en bibel. Dvs. dvs rena tyckanden från Greenpeace, WWF enskilda aktivister m.m