Frågor & svar
Nyheter

Måste vi acceptera nollbud?

Kan vi räkna med några lönehöjningar nästa år? Hur ska jag motivera för chefen att vi inte ställer upp på noll i lönepåslag för nästa år? REZA

Publicerad: Uppdaterad:

fackligt Att dra alla över en kam och säga att det blir noll kronor i lönepåslag är inte seriöst. Det är dessutom inte i linje med de centrala avtalen. Den grundläggande delen i avtalet är att alla ska bedömas individuellt.
Det arbete som naturvetare utför är dessutom underlaget för kommande års verksamhet och vinster.

Att inte löneförhandla är kontraproduktivt för företaget då det försämrar er vilja till att anstränga er extra hårt i en svår situation för företaget.
Inför varje verksamhetsår sätter ju du och din chef upp mål för det kommande året och därmed ett löfte om en viss löneutveckling om målen uppnås. Årets lönepåslag bygger därmed på hur väl du och dina kollegor lyckas uppnå målen, det vill säga det resultat ni har presterat.
Att som arbetsgivare i efterhand komma och säga att, nej vi tar tillbaka vår del av avtalet trots att ni uppnått goda resultat och överträffat de satta målen blir likställt med att arbetsgivaren ej fullföljer sin del av överenskommelse ni har om lönehöjning för utfört resultat.
Var och en ska alltså bedömas utifrån ansvar, kompetens och framförallt prestation och resultat. Troligen är det i svåra tider så att ni alla jobbar extra hårt för att utveckla företaget.

Vincent Paciello Lundvall

Kommentarer

Kommentera