Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna om forskningsministerns uttalande: Nu är det upp till bevis

Tobias Krantz har rivstartat som ny högskole- och forskningsminister. Han ger tillbaka makten till forskarvärlden och siktar mot nya Nobelpris till svenska forskare. Trots fler högskoleplatser ska kvaliteten höjas. – Glädjande läsning. Att svensk utbildning och forskning ska hålla världsklass och är grunden för vårt välstånd, är som klippt från vårt policyprogram, säger Naturvetarnas ordförande Madelen Nilsson.
Publicerad: Uppdaterad:

kommentar Madelen Nilsson välkomnar också ministerns uttalande om att ha tydliga mål med forskningen där Nobelpris är en bra målbild.
– Höga ambitioner är en viktig signal gentemot näringsliv och investerare. De behöver stabila och långsiktiga spelregler för att våga satsa.
Naturvetarna ger en eloge till regeringen för satsningarna i den senaste forskningspropositionen, men håller inte med om att enprocentmålet är uppfyllt.

En viktig pusselbit

– Den civila forskningen, den del av forskningen som staten står för, når inte upp till en procent av BNP. En viktig pusselbit är också EUs forskningsbudget som vi menar måste öka.
Lika angeläget som mer pengar är att se över organisationen för forskningen och skapa karriärvägar, både inom akademin och utanför.
Större självständighet för universiteten välkomnar hon, liksom att skapa bättre förutsättningar för att forsknings­intensiva företag ska kunna växa.
– Lika viktigt som samverkan mellan akademi och industri är att öka rörligheten för forskare mellan de två värld­arna.

En rejäl höjning

Att skapa drivkrafter för att höja kvaliteten på universiteten ställer sig Naturvetarna bakom. För naturvetenskapen gäller inte en bibehållen kvalitetsnivå, utan en rejäl höjning måste till.
– Sammantaget många bra förslag. Nu är det upp till bevis för forskningsministern.

 

Läs också:

Intervju med nye forskningsministern

 

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera