Frågor & svar
Nyheter

fd djurskyddsinspektör 2009-12-05

Minimal % oaviserade inspektioner borde regleras i det regelverk som styr tillsynsverksamheten. – Förvånande nog har inte alltid djurskyddsinspektörerna verksamhetsledningens fulla stöd för oanmälda inspektioner, säger Jonny Andersson.