Frågor & svar
Nyheter

Ta vara på möjligheterna bortom krisen

Sedan hösten 2008 har den ekonomiska situationen för Sverige försämrats. Regeringen satsar stort för att mildra de negativa verkningarna. Trots det ökar arbetslösheten det närmaste året med kulmen troligen i början av nästa år. Förbundets medlemmar drabbas också, särskilt inom privat sektor.
Publicerad: Uppdaterad:

ledaren En ljusglimt för våra medlemmar är inkomstförsäkringen, som ger de flesta arbetslösa 80 procent av hela inkomsten i ersättning. Vi hjälper medlemmar som blir uppsagda och erbjuder karriärcoachning för att komma vidare i yrkeslivet.

Enligt olika bedömare får vi räkna med att de ekonomiska svårigheterna i Sverige fortsätter under nästa år och att arbetsmarknaden inte återhämtar sig förrän under 2011. Detta är ett perfekt tillfälle för Sverige att påbörja en omställning av ekonomin så att vi står väl rustade i den globala konkurrensen när uppgången börjar.

Efterlyser mer globalisering

Globaliseringsrådet som regeringen tillsatte december 2006, och som bland annat Sacos ordförande Anna Ekström deltog i, har nyligen lämnat sin slutrapport Bortom krisen – om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin.  Rådet efterlyser mer globalisering, det vill säga mer samarbete av olika slag över gränserna, för att lösa de stora problemen och minska risken för framtida finansiella och andra kriser. För Sveriges del krävs en ökad omställningsförmåga inom vitala delar av vårt samhälle.
De åtgärder som Globaliseringsrådet främst pekar på är:
• Sveriges utbildnings- och forskningssystem måste ligga i världstopp. Det är på kunskapens grund som våra framgångar ska vila. Staten måste ytterligare öka anslagen till utbildning och forskning.
• Arbetsmarknaden måste vara flexibel för att möjliggöra de nödvändiga omställningarna mellan branscher och verksamheter, samtidigt som trygghet råder i omställningen bland de anställda.
• Lönebildningen måste stimulera till kunskapstillväxt, ökade prestationer och ansvar, även om det leder till ökad lönespridning.
• Innovationer och entreprenörskap stimuleras.
• Träffa en blocköverskridande partiöverenskommelse om en globaliseringsinriktad skattereform i syfte att stärka innovationer och entreprenörskap samt öka arbetsutbudet. Det senare blir allt viktigare på grund av den demografiska utvecklingen.
• Använd klimatomställningen till att gynna Sverige, bland annat genom att utveckla miljö- och emergiteknikbranscherna, utveckla hållbara transportsystem samt öka satsningarna på klimat- och miljöforskning.

Krävs ständig påtryckning

Det är utmärkta förslag, även om en del av dem kommer att leda till omställningsproblem. Men vare sig denna eller kommande regeringar, oavsett färgkombinationer, kommer utan vidare att genomföra dessa förändringar. Det krävs ständig påtryckning och upplysning från bland annat Saco och dess förbund.
Naturvetarnas roll blir att tydliggöra naturvetenskapens betydelse i utvecklingen av vårt välstånd bortom krisen.

 

Tummen upp:

Naturvetarnas inkomstförsäkring som ger de flesta arbetslösa 80% av hela lönen. Vanliga a-kassan ger som mest 15 000 kronor i ersättning per månad, före skatt.
 

Tummen ner:

 Att regeringen inte inser allvaret för forskningen i innovativa företag. Gör som andra länder och stimulera den sektorn med skatteavdrag eller motsvarande.

 

  

Kommentarer

Kommentera