Frågor & svar
Nyheter

Tiden efter examen viktig för karriären

Lönen kan bli lägre om arbetslivet inleds med arbetslöhet. Det visar en kommande rapport från institutet för framtidsstudier. Ju längre period av arbetslöshet desto starkare bli sambandet, som kan spåras upp till tio år efter examen.
Publicerad: Uppdaterad:

arbetsvillkor I en kommande rapport från institutet för framtidsstudier studeras frågan om hur tiden efter examen påverkar lönen och karriären på längre sikt. Studien visar på ett negativt samband mellan arbetslöshet efter examen och lönen upp till tio år senare. Ju längre arbetslöshet desto mer negativt samband.

Studien är en av de första som genomförts på akademiker. Andra studier med gymnasieutbildade visar på liknande fast inte lika starka samband. En möjlig förklaring kan vara att det är en signaleffekt. Ju senare du kommer in på arbetsmarknaden desto svårare är det att få ett attraktivt arbete. Arbetsgivarna anställer hellre den som haft arbete än den som varit arbetslös även om det ligger bakåt i tiden.

Studien indikerar också att det är mindre allvarligt att vara arbetslös efter examen i en lågkonjunktur. Då blir inkomsteffekterna inte lika allvarliga. Om signaleffekter kan förklara sambandet visar det på vikten av att den som studerar bör prioritera att bygga upp sitt kontaktnät redan under studietiden för att snabbare komma in på arbetsmarknaden.  
 

Om studien

Rapporten Högskoleexaminerades etablering på arbetsmarknaden är skriven av Marie Gartell på Institutet för framtidsstudier, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Rapporten kommer så fort den är klar att publiceras på Institutets webbplats.