Frågor & svar
Nyheter

Viktiga beslut på kongressen

Efter livliga diskussioner kunde Naturvetarnas kongress staka ut en färdriktning för de kommande tre åren. Madelen Nilsson omvaldes enhälligt till ordförande.

Publicerad: Uppdaterad:

kongressen Naturvetarna satsar nu offensivt på att ge stöd till medlemmarna i frågor om karriär, löner och villkor. Samhällspolitiskt arbete och att stärka professionsföreningarna är andra prioriterade uppgifter. Samtidigt ökar kostnaderna för inkomstförsäkringen som en följd av stigande arbetslöshet. Det är bakgrunden till att Naturvetarnas kongress beslutade att höja medlemsavgiften.

Nytt policyprogram

Naturvetarnas kongress beslutade om färdriktningen för de kommande åren i frågor som utbildnings- och forsknings­politik, närings- och innovationspolitik, klimat och miljö, arbetsmarknad, arbetsrätt och löner.

Här några exempel på vad Natur­vetarna vill:
1. Svensk utbildning och forskning ska ligga i världstopp. Inom tio år ska de statliga anslagen till forskning ha fördubblats.

2. Utbildningarna ska ha praktiska inslag med nära koppling till verkligheten.

3. Forskare och lärare i natur­vetenskap måste ha löner som är internationellt konkurrenskraftiga.
4. Unga forskare ska ha rätt till doktorandtjänst när de antas till doktorandutbildningen. Det ska finnas fler karriärvägar för unga forskare inom universiteten, liksom större möjligheter att röra sig mellan akademi och näringsliv.
5. Inför någon form av skatterabatt i små forskningsintensiva företag. När hushållsnära tjänster och trädgårdsarbete stimuleras bör också tillväxtföretagen gynnas skattemässigt.
6. Stimulera energieffektivisering och hållbar energi- och miljöteknik.
7. Arbeta för att alla EU-länder inför skatt på utsläpp av växthusgaser.
8. Gör arbetsmarknaden mer flexibel med kollektivavtalen som en grundbult, där tryggheten ligger i de anställdas kompetens.
9. Lönebildningen ska vara lokal och lönesättningen ska vara individuell och utgå från kompetens och kunskap, ansvar, prestation, omfattning och svårighetsgrad.

Motioner
Tre motioner hade kommit in. Kongressen beslutade att:
1. Ett alumninätverk ska upprättas genom en kontaktbank på Naturvetarnas webbplats. Genom aktiv marknadsföring ska projektet bli attraktivt för både studenter och alumner.
2. Lyfta upp och uppmuntra projekt för mentorskap. I det ligger att ta fram en guide med information och tips på hur man går till väga.
3. Alla medlemmar ska ges möjlighet att gå fackliga grundkurs.

 

Nya avgifter

Gäller från och med 1 januari 2010, kronor per månad (höjning inom
parantes).
Ordinarie, 230 kr. (20)

Månadsinkomst under 15 000 kr,  85 kr. (10)

Inkomst mellan 15 och 20 000 kr, 160 kr. (10)

Doktorand med tjänst, 110 kr. (10)

Företagare,  85 kr. (10)

Icke yrkesverksam, pensionär 50 kr. (10)

Studerande/doktorand utan tjänst, 10 kr. (0)

 

 

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Johan Persäter 2009-11-19

Det känns jätteroligt att motionerna gick igenom. Speciellt roligt då två av dem hade lagts av oss i den gamla studentstyrelsen. Följ den nya studentstyrelsens arbete på bloggen: http://naturvetarna.blogspot.com/
Kommentera