Frågor & svar
Nyheter

Åke J 2012-02-03

Stora delar av ängs och hagmarker slutas nu att betas i Sverige och övergår långsamt till busk och skogsmarker. Är denna smygande beskogning medräknad i ovanstående arealuppgifter? Den gynnar ju också den biologiska mångfalden i skogen och minskar samtidigt jordbrukets negativa miljöpåverkan, eller?