Frågor & svar
Nyheter

Åke T 2011-12-23

Jan Lindström: Då kan man också ifrågasätta varför man ska tillfråga en skogsdirektör från LRF. Det är ju en "aktivistorganisation" som i huvudsak befrämjar skogsproduktion. Naturvård är en svag sida hos dem. Hade du tillfrågat Naturskyddsföreningen, Jordens vänner, Skydda skogen eller någon annan förening som sysslar med skydd av gammelskog hade du även då fått höra att Sverige är dåliga på att skydda skog. Vi har väldigt lite gammelskog och död ved kvar i landet. Sten Frohm räknar in lågproduktiv mark i skogsskyddet. Att skydda produktiv skogsmark är något helt annat än att skydda improduktiv skogsmark.