Frågor & svar
Nyheter

Torbjörn Eriksson 2012-02-03

Torbjörn E.20120203 Jämför "aktivistorganisationerna" Vi ser hur storskogsbruket agerat senare hälften av 1900-talet. Hyggesbruk som befrämjar skadeinsekter, sönderkörda marker med för stora maskiners skövling m m . "Långsiktig ekonomi ?" Nu djurrättsaktivisters "djurplågeri" . Vilda och tama djurs dödskamp och plågor av bl.a. vargrivning. Satsas!? miljoner på flyttningar. Björnar som mitt i vintern biter människor? Aktivister utan ansvar för följder? Forskning? Styrs den av för mycket av beroende av bidrag? Till intresse för vem? Torbjörn