Frågor & svar
Nyheter

Aura Lourenco 2011-04-15

En upplysande broadcast (radioprogram, länk nedan) with Chris Everard och Max Igan som flera borde lyssna till. Kärnkraft nej tack! Nukleära ubåtar, missiler, spetsar, nej tack http://www.youtube.com/view_play_list?p=8C12F659216428D9