Frågor & svar
Nyheter

Matte 2011-04-14

Ska man prioritera pengar över liv? Ja självklart och då vinner kärnkraften över allt annat. 0,04 döda/TWh (eller 0,16 om man ska tro Grönfred). Jämför med solkraft (som inte är gångbart för oss de närmsta 20 åren) 0,44 dödsfall / TWh, Vind 0,15, vattenkraft 1,4 dödsfall/TWh. Sedan kan man undra hur en professor i kärnfysik får ihop civil kärnkraft med vapentillverkning. Lättvattenreaktorer måste stängas av och laddas om vart 3:e månad om de ska producera plutonium som duger till vapen. Normalt använt bränsle måste man separera ut Pu isotoperna selektivt, inget man kan göra i en källare med ett "Lille kemisten" set. Samt att inget land som har kärnvapen idag har skaffat det via civil kärnkraft, några kärnvapennationer har INGEN civil kärnkraftsproduktion (Israel, Nordkorea). Märkligt förhållningssätt från en kärnfysiker och annars duktig forskare, eller har tiden i Riksdagen varit skdlig för hälsan?