Frågor & svar
Nyheter

Zuzana Cortova 2011-07-05

Kärnkraft: JA, TACK. Glöm för en stund alla media som påverkar dig. För en stund - tänk själv. Tänk i större perspektiv, tänk på alla år som vi kan jämföra kärnkraft och användning av fossila bränsle (andra energikällor räcker inte till än). P.g.a. användning av fossila bränsle har dött flera människor, har flera kvadrat kilometrar skog och mark förstörts, kostat mera pengar. Man skulle kunna fortsätta länge........ Kärnkraften vinner överlägset. Att stänga fungerande kärnkraftsverk i Sverige för att köpa "smutsig" el från Danmark (användning av brun kol), det är ingen alternativ. Innan vi har ett jämförbart alternativ - starta på nytt alla kärnkraftsverk och bygg nya, bättre och säkrare.